પૃષ્ઠ_બેનર

ગુણવત્તા

ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન

અમારી ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીમાં સુવિધાઓ, ઉત્પાદનો અને સેવા સંબંધિત ગુણવત્તાના તમામ પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે.જો કે, ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન માત્ર ઉત્પાદન અને સેવાની ગુણવત્તા પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું નથી, પરંતુ તેને હાંસલ કરવાના માધ્યમો પણ છે.
અમારું સંચાલન નીચેના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે છે:
1. ગ્રાહક ફોકસ
2. વર્તમાન અને ભાવિ ગ્રાહક જરૂરિયાતોને સમજવી એ અમારી સફળતા માટે સર્વોપરી છે.ગ્રાહકની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાની અને તમામ ગ્રાહકોની અપેક્ષાઓ કરતાં વધી જવાની અમારી નીતિ છે.
3. નેતૃત્વ

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

ગુણવત્તા અરુરન્સ
ગુણવત્તા ખાતરીમાં એવી સિસ્ટમના વિકાસ અને અમલીકરણનો સમાવેશ થાય છે જે ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને સલામતીમાં વિશ્વાસ પ્રદાન કરે છે.ઉત્પાદન વિકાસ માટેની આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે ગુણવત્તા પ્રણાલીમાં અમલમાં મૂકાયેલ આયોજિત અને વ્યવસ્થિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુણવત્તા નિયંત્રણ
ગુણવત્તા નિયંત્રણ એ ઉત્પાદનના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી પ્રક્રિયાઓને નિયંત્રિત કરવાની અને કાચા માલથી લઈને અંતિમ પેકેજ્ડ ઉત્પાદન સુધીના વિવિધ પગલાઓ પર ઉત્પાદનની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કાર્ય છે જે ગ્રાહક સુધી પહોંચે છે.

ગુણવત્તા (4)